Bioeconomy - ett klokt sätt att leva utan att förbruka jordens ändliga resurser

Nå dina mål snabbare


Sting Bioeconomy stöttar företag inom bioekonomiområdet som har ambitionen att växa på en internationell marknad. Utvalda bolag kan få stöd med affärsutveckling, kapitalanskaffning och internationalisering. Sting Bioeconomy samarbetar med Sting (Stockholm Innovation & Growth) Paper Province och utvalda industripartners.

Sting Bioeconomy välkomnar startups både från Sverige och övriga världen och bedriver verksamheten delvis virtuellt. Verksamhetens fokus är hållbara tjänster och produkter baserade på förnyelsebara resurser.


Senaste nytt 

”Vi vill väcka nyfikenhet och nya idéer”

Vore det inte bra om vi kunde printa våra egna möbler, printa hus medan vi sover eller till och med rädda någons liv med ett 3D-printat organ? Vore det inte ännu bättre om vi dessutom kan göra det i material som lämnar mindre avtryck på vår jord?
I dag släpper Sting Bioeconomy första avsnittet av podcasten Bioeco.


Lyssna på Bioeco!

Klicka här